web space | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

 


 

 

     Ajankohtaista 1.11.2009:

    Tsekki ja EU laillistavat
    kansanmurhat?

Tsekin presidentin Vaclav Klausin ärhämöinti EU:n ns. perustuslain l. Lissabonin sopimuksen yhteydessä on tuonut päivänvaloon Tsekkoslovakin synkän historian kansallisuusvainoineen ja brutaaleine etnisine puhdistuksineen. Media ja julkinen keskustelu keskittyvät vain Lissabonin sopimukseen, nähden Klausin vedätyksen vain tekosyillä keinotteluna. Tsekkoslovakin entisen valtiollisen alueen vähemmistöjen kohteluun v.1919 jälkeen ei ole paljoa viitattu. Tärkein syy lienee se, ettei niistä tiedetä? Dukumentit ovat kuitenkin olleet olemassa ja saatavilla.

Yritämme seuraavassa luoda kokonaiskuvaa tästä vaikeasta aiheesta:

 

 

Ensimmäisen maailmansodan voittajat loivat epäonnistuneita pseudovaltioita

Maailmansota, jota toisinaan pidetään yhtenä kahdessa vaiheessa käytynä sota, alkoi vuonna 1914 Serbian kuningaskunnan ja Itävalta-Unkarin keisarikunnan välien kärjistymisestä, joka suurvaltojen keskinäisten takuusopimusten ja puolustusliittojen kautta veti mukaansa lopulta kaikki tärkeät suurvallat. Rauhan säilyttämiseksi luotu järjestelmä terminoi siis tavallaan itse itsensä, kaaduttuaan pieneen ja mitättömään välikohtaukseen Sarajevossa , kuin olisi liukastunut banaankuoreen.

Saksa ja Itävalta olivat taanneet toistensa turvallisuuden, ja Venäjä tehnyt saman diilin Ranskan kanssa. Näin oli luotu tilanne, jossa sotaa ei olisi kukaan voinut voittaa ja se olisi ollut täysin järjetöntä. Kun sodan uhka ilmeni Serbian ja Itävallan välillä, tie tuhoon oli kivetty hyvillä aikomuksilla. Vihollistensa keskelle saarroksiin joutuvat Saksa ja Itävalta olivat hyvin vaarallisessa tilanteessa, ja aika toimi niitä vastaan. Siispä Venäjän mobilisaatio aiheutti nopean vastareaktion, ja Eurooppa oli sotanäyttämönä.

Ehkä joku oli jouduttanut tuhoa juonittelullaan, mutta sen tarkasteluun ei aika eikä tila riitä.

Sodan loppuessa Itävallan keisarikunta jaettiin kansallisvaltioiksi, liittoutuneiden -varsinkin USA:n- julistamien ylevien ihanteiden mukaisesti. Jugoslavia muodostettiin Serbian ympärille, koska serbejä haluttiin kohdella sodan voittajina. Tällä ratkaisulla länsivallat alistivat muut eteläslaavit serbeille, millä pohjustettiin ongelmia enemmän kuin 90:ksi vuodeksi. Koska rauhanturvaajat ovat yhä ylläpitämässä järjestystä osassa entistä Jugoslaviaa, kalabaliikin loppua ei ole vieläkään näkyvissä.

Tsekkoslovakia perustettiin alueensa teollistuneimman osan, Böömin , ympärille. Taaskaan ei välitetty vähemmistökansallisuuksista. Koko valtion asukkaista tsekkejä oli vähän yli puolet. Vähemmistöistä saksalaisia oli puolet, loput slovakkeja, unkarilaisia, ruteeneja, puolalaisia, juutalaisia ja mustalaisia.

 

Tsekkoslovakia 1921:
Kansallisuus miljoonaa
Tsekkejä 6.6
Saksalaisia 3.2
Slovakkeja 2.0
Unkarilaisia 0.7
Ruteeneja 0.5
Juutalaisia 0.3
Puolalaisia 0.1
Yhteensä 13.6

 

Böömin kuningaskunnalla oli upea historia. Böömin hallitsija oli ollut Pyhän Saksalais-roomalaisen Keisarikunnan vaaliruhtinas, ja joskus keisarikin. Kunnes Habsburgin kurja suku juonitteli valtaistuimen sukuperinnökseen, keisarin olivat valinneet po. vaaliruhtinaat, Böömin, Saksin, jne. kuninkaat ja ruhtinaat.

Böömi oli ollut myös eurooppalaisen sivistyksen lipunkantajia. Prahaan perustettiin yliopisto jo keskiajalla, ja kaupunki veti jo silloin puoleensa saksalaista porvaristoa, -kuten myös sen ajan Ruotsinkin kaupungit.

Kun oppineiden kieli oli latina ja kaupankäynnin saksa, ei kansallisuusrajoilla ollut merkitystä maasta toiseen siirryttäessä.

Prahan saksankielinen kulttuuri ja saksalainen kaupunkiporvaristo juontuu jo niiltä ajoilta. Kuten saman aikakauden Ruotsinkin valtakunnassa -Suomi mukaanlukien- kaupungistuminen merkitsi usein kielenvaihtoa.

Böömin ja Määrin kehittyessä Itävallan hallintoalueina kaikkiin merkittäviin kaupunkeihin muodostui saksankielinen väestönosa. Tätä perintöä Thomas Masarykin Tsekkoslovakia ei hallunnut ottaa vastaan v.1919, eikä Eduard Beneshin Lontoosta käsin toimiva pakolaishallitus halunnut säilyttää 1945. Tämä johti kansanmurhiin ja vainoihin.

Jugoslavian hajoamissodat muistetaan hyvin, koska niistä on vain hyvin lyhyt aika, eivätkä ne tarkkaanottaen ole loppuneetkaan. Se mitä Tsekkoslovakiassa nähtiin v.1919 jälkeen, on aivan sitä samaa mitä maailma kauhisteli serbien, kroaattien ja bosnikkien kinastellessa alueiden hallinnasta ja ajaessaan toisiaan loitommalle. Sanat etninen puhdistus ja paramilitaari saivat lukevan yleisön mielissä hyytävän kaiun, ja aivan syystä. Kalkkikuoppiin, kaivoksiin ja rotkoihin sysättyjä vainajia löydetään yhä entisen Jugoslavian alueelta. Mitä entisen Tsekkoslovakian alueelta löydettäisiin jos etsittäisiin, siitä ei ole käytettävissä eksaktia tietoa.

Masarykin uunituore valtio lähetti paramilitaarit vähemmistökansallisuuksien kimppuun, ja tavoitteena oli etninen puhdistus. Mikäpäs muu? Kansanmurha-työssään Tsekkoslovakia tukeutui sodan voittajavaltoihin, joiden suusta oli vielä äskettäin kuultu "vapauden" , "tasa-arvon" sanoja ja jotain myös "pienten kansojen oikeuksista"?

Alkuperäinen Tsekkoslovakia ajautui sekä sisäisiin kansallisuuskiistoihin että naapurimaiden alueellisten anastusten kohteeksi. Vuonna 1938, Saksan ottaessa Münchenin sopimuksen perusteella Sudeettimaan, Puola ja Unkari ottivat omat siivunsa kakusta, -omankielisiään suojellakseen. Toisen maailmansodan aikana Slovakia yritteli olla itsenäinen holhoavan Saksan puristuksessa, ja sodan jälkeen Neuvostoliitto anasti Rutenian .

Slovakian sodanaikainen itsenäisyys ei sisältänyt tietyistä syistä ulkopoliittista riippumattomuutta, ja po. vaihetta onkin vähätelty saksalaisten nukkevaltiona olemiseksi. Slovakian nykyinen itsenäisyys osoittaa kuitenkin, että slovakeilla on sekä tarvetta että kykyä olla omana valtiona ja kansakuntana.

Pseudovaltiot ovat siis tänäpäivänä hajonneet, ja ensimmäisen maailmansodan voittajien lyhytnäköisyyden perintö on nähty eurooppalaisten silmien edessä Jugoslavian hajoamissotien kauhuina. Nyt kauan piilotetut sudeettisaksalaisetkin ovat tulossa uutisiin?

 

 

 

Sudeettimaan ja Böömin etnogenesis

Tsekki-huligaanien väkivaltaisuudet ja Tsekkoslovakian valtion saksalaistaustaisiin asukkaisiinsa kohdistama syrjintä nostivat vastarintaa Sudeettimaassa. Sudeettimaa oli siis Böömiä ympäröivän Sudeettivuoriston kattama alue, joka oli viimeistään 1200-luvulta alkaen saksankielistynyt erottuen tsekkiä puhuvasta Böömin tasangosta.

Böömi, kuten itäinen Saksakin, on vuosituhansien aikana vaihtanut puhuttua kieltä useaan kertaan. Ajanlaskumme alussa Böömiä asutti kelttiläinen väestö, jonka keskuuteen oli muuttamassa germaaneja . Sittemmin slaavi-ekspansio idästä toi paikalle länsislaavilaisen kielen, joka eriytyi noilla seuduilla paikallisiksi murteiksi, joiden jäljiltä on olemassa tsekin ja slovakin kielet.

Useilla Böömin paikkakunnilla on yhä nimi, jolle tutkijat etsivät juuria keltistä tai kauempaakin. Brno , saksaksi Brünn , voi olla kelttiläisen Bryn -sanan väännös?

Kuka on "sudeettisaksalainen"? Hän voi olla muinaisen Böömin kelttiläistä sukua, joka on puhunut sittemmin milloin länsislaavia milloin germaania omaksuen keskiajan lopulla yläsaksan murteen. "Tsekkeihin" voi päteä sama kaava, vaikka lopputulos on slaavilainen. Sudeettien saksankieliset eivät siis todellakaan ole Hitlerin-aikaisia maahanmuuttajia, vaan "aboriginaaleja" siinä missä tsekitkin.

Jännää, että Sudeettimaan saksankielistyminen ajoittuu samoihin aikoihin suomenruotsalaisten ilmaantumisen kanssa!

 

 

Sudeettisaksalaiset ja slovakit tsekki-hegemonian kohteina

Sudeettisaksalaiset etsivät poliittisia kanavia puolustustaistelulleen jouduttuaan Masarykin tasavallassa vainon kohteeksi. Sudeettialueen vaaleissa menestyivät sosialidemokraatit, kommunistit ja SDP, sudeettisaksalainen kansanpuolue. Jälkimmäisiä on rinnastettu myöhemmin Saksassa toimineisiin kansallissosialisteihin.

"Kansallissosialismi"-nimeä käytti Tsekkoslovakian ensimmäisen tasavallan politiikassa keskustavasemmistoon sijoittua Otakar Machotkan tsekkiläinen puolue, joka ei siis ollut saksalaismielinen eikä missään tapauksessa "äärioikealla". Prahan kevään 1945 saksalaista miehitystä vastustavan kansannousun eräs johtava organisaattori oli tämän puolueen johtaja. Sudeettimaan kansallissosialistien suuntautuminen oli toki aivan muuta.

Konrad Henlein nousi Sudeettimaan näkyvimmäksi poliitikoksi jo ennen Hitlerin suorittamaa Itävallan kaappaamista, Anschlussia, ja Münchenin sopimusta. Henleiniin personoituu sudeettisaksalainen kansallissosialismi, vaikkei varsinkaan sodan aikana noudatettu politiikka ehkä ollutkaan hänen kynästään?

Poliittisen toimintansa alussa Henlein kannatti Tsekkoslovakian valtion olemassaolevia rajoja, pyrkien hankkimaan saksankielisille tasa-arvoinen asema olevissa oloissa. Hänet voidaan siis rinnastaa Suomessa toimivaan Ruotsalaiseen Kansanpuolueeseen (RKP) . Tsekkien kiihkokansallimen mieliala ei lieventynytkään vuosien kuluessa tsekkiläisen valtion perustamisesta, kuten Henlein oli toivonut. Hän haki tukea vanhasta emämaasta Itävallasta.

Itävalta oli, ennenkuin Hitler liitti sen Saksaan, austrofasistien johtamana. Suuntautuessaan Itävaltaan Henlein joutui siten fasistien seuraan. Fasisteja oli myös hänen omassa puolueessaan, ja kun "luovutettu Sudeettimaa" päätyi Saksan Valtakunnan (Reich) osaksi, fasistien vaikutusvalta kasvoi.

Henlein oli liian suosittu syrjäytettäväksi, hänhän oli koko sudeettisaksalaisen kansallissosialismin henkilöitymä, mutta hänen lähipiirissään lakaisi uusien isäntien luuta. Henlein itse "korotettiin" SS-upseeriksi ja pidettiin näin sivussa Sudeettimaan käytännön politiikasta.

Tsekkien kansalliskiihkoisuus nostatti myös slovakkien kansallista mielialaa. Heidän suosituimmaksi poliitikoksi nousi sotaaedeltävänä aikana katolinen pappi Josef Tiso . Saksan "likvidoidessa" Tsekkoslovakian slovakkien itsenäisyysliike oli tapahtuneiden tosiasioiden edessä, ja vallitsevissa poliittisissa oloissa Saksa oli se taho, joka saneli slovakeillekin nuotit ja tahdin.

Saksalle luovutettu Sudeettimaa kaiversi tsekkien mieltä, mutta Saksalle ei voitu uhitella. Niinpä autonomiseksi (vaan ei itsenäiseksi!) julistautunut Slovakia sai toimia nyrkkeilysäkkinä. Tsekkoslovakian armeija miehitti Slovakian 9.3.1939, ja sen pääministeri Tiso joutui pakenemaan maasta. Turvapaikan tarjosi Saksa, -kuinkas muutenkaan. Saksalla olikin eräitä ehtoja.

Saksa teki tiettäväksi, että slovakkien on nyt pyrittävä täyteen itsenäisyyteen. Vaihtoehtona on Slovakian jakaminen Puolan ja Unkarin kesken, ilman että Saksa vastustaa sitä millään lailla. Itsenäinen Slovakian valtio saisi Saksan täyden tuen ja takeet turvallisuudesta. Tison oli siis valittava näistä vaihtoehdoista.

Autonomisen Slovakian parlamentti hyväksyi hänen kehoituksestaan itsenäisyysjulistuksen 15.3.1939. Jäljellejääneen Tsekkoslovakian kohtalona oli joutua Saksan miehityshallinnon alaiseksi protektoraatiksi, -Slovakian irtautumisen ollessa viimeinen naula Beneshin politiikan ruumisarkkuun. Voimmeko arvostella Tison valintaa?

Kuten Henleininkaan, Tison alkuperäinen päämäärä ei ollut irrrottautua Tsekkoslovakiasta, vaan oman kansan aseman turvaaminen sen rajojen sisällä. Tapahtumien vyöry oli asettanut Tsekkoslovakian molempien suurten vähemmistöjen johtajat kyytiin, josta ei enää voinut hypätä pois ja vauhti kiihtyi kiihtymistään.

Saksa liitti Sudeettimaat osaksi Reichia, ja kaikki valtakunnan lait tulivat siellä voimaan. Myös juutalaisia koskevat. Slovakian odotettiin myös säätävän omat samansisältöiset lait: Juutalaisten osallistumista julkiseen elämään ja heidän mahdollisuuksiaan omistaa kiinteistöjä tms. rajoitettiin. Myös keltainen tähti vaatetuksessa tuli käyttöön Slovakiassa.

Maaliskuussa v.1942 Slovakia taipui Hitlerin vaatimukseen juutalaisten luovuttamisesta. Tiso antoi kuitenkin osoituksen omasta tahdostaan keskeyttämällä juutalaiskuljetukset jo samanvuoden lokakuussa saksalaisten vaatimuksista huolimatta, kun työleirien todelliset olosuhteet eivät vastanneet sitä mitä niistä oli slovakeille kerrottu. Juutalaisten surmaaminen ei kuulunut Tison hyväksymään politiikkaan, vaikka hänelläkin oli antisemitistisiä näkemyksiä.

Saksasta hyvin riippuvaisen pikkuvaltion johtaja oli ryhtynyt uhkapeliin, mutta hän voitti tämän kierroksen: Hitlerillä ei ollut muuta mahdollisuutta, kuin kehua Slovakian juutalaispolitiikkaa tavatessaan Tison valtiovierailulla Saksassa 22.4.1943. Tison onni kääntyi v.1945, puna-armeijan uhatessa Slovakiaa.

Slovakian kansannousuna tunnettu kapina sai saksalaiset miehittämään liittolaisvaltionsa, ja Tison oli paettava länteen. Juutalaisten kuljetukset Slovakiasta Auschwitziin alkoivat nyt uudelleen.

Sodan loputtua Konrad Henlein vangittiin ja kuoli epäselvissä oloissa, kuten tuhannet muutkin Tsekkoslovakian saksankieliseen vähemmistöön kuuluvat. Josef Tiso tuomittiin kuolemaan kostonhimoisten tsekkien toimesta.

 

 

Sudeettisaksalaisen puolueen lippu vuodelta 1933 ja Tsekkoslovakian Sudeettimaan alueellinen lippu:

 

Sudeettimaan vaakuna        

 

 

Slovakian liput 1939 ja uudelleen-itsenäistymisen jälkeen:

 

 

 

 

 

 

Kansanmurha

Sudeettimassa, Böömissä ja Määrissä jo vuosisatoja asuneet saksalaiset joutuivat toisen maailmansodan jälkeen brutaalin kansanmurhan ja karkoitusten kohteeksi. Tämän tuloksena monet vanhat saksankieliset alueet tyhjenivät täysin alkuperäisestä väestöstään.

Brünnin (Brno) kaupungin jäljelläolevat 25-30 000 saksalaistaustaista asukasta pakotettiin sotarikoksiin jo aiemmin syyllistyneen tsekkiläisen agentti Bedrich Pokornýn johtamassa etnisessä puhdistuksessa marssimaan jalkaisin Itävallan rajalle. Tapaus tunnetaan 'Brünnin kuolemanmarssina'.

Brünnissä oli ennen Tsekkoslovakian itsenäistymistä noin 100 000 asukasta, joista 70% saksankielisiä.

 

    

Prahan saksalaistaustaiset asukkaat joutuivat toisessa maailmansodassa siihen asti ennennäkemättömien julmuuksien kohteeksi. Olemme toisaalla kertoneet näistä ihmisyydenvastaisista teoista, joihin tsekit syyllistyivät. Prahassa terroriteot alkoivat siviilien ja naisten keräämisellä kokoon. Emme haluaisi palata tähän aiheeseen, ellei Tsekin nykyinen presidentti meitä siihen pakottaisi. Voitte seurata alempana mainittuja linkkejä, tai käyttää Googlea.

Auf Wieder Sehen!

 

 

 

 1. THE SUDETEN GERMANS ! WHO ARE THEY
 2. Die Vertreibung aus dem Sudetenland, Der Terror
 3. Kansanmurhaa Puolassa: Thje Inferno of Lamsdorf
 4. Wiki/engl: Václav Klaus
 5. HS: EU pääsi sopuun Tšekille tarjottavista poikkeuksista
 6. Times Online: Profile: Vaclav Klaus, the provocateur from Prague
 7. Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn: Kuvia vuodelta 1945
 8. Daily Mail uutisoi Brünnin kuolemanmarssin
 9. KVETY (Blumen) Nr.39/2000: Der Brünner Todesmarsch
 10. Brünner Zeitunbg aus Todesmarsch
 11. Brünn and other Memorial to Genocide
 12. Ingomar Pust: Sudeten German Inferno, The hushed-up tragedy of the ethnic Germans in Czechoslovakia
 13. Bilder vom Völkermord an der deutschsprachigen Bevölkerung : PRAG im Mai 1945
 14. Sudeten Germans Survivors speak about Expulsion: Report No. 8; Death march to Pohrlitz
 15. Herbert Smagon mm. sudeettisaksalaisten kansanmurhasta. Sivuston lukeminen ei sovi kaikille!
 16. Wiki/engl: Bedrich Pokorný
 17. Reflex (tsek.):Bedrich Pokorný
 18. Wiki/engl: Beneš decrees
 19. Wiki/d: Beneš-Dekrete
 20. Wiki/engl: Germans in Czechoslovakia (1918–1938)
 21. Otakar Machotka, Czechoslovak National Socialists party

 

 

 

Tsekit ovat tasa-arvoisempia kuin muut?

Tätä kirjoitettaessa Tsekki on suostumassa allekirjoittamaan Lissabonin sopimuksen viimeisenä EU:n jäsenvaltiona saatuaan ruotsalaisten välityksellä poikkeukset tavanomaisten kansainvälisten oikeusnormien soveltamista vuosina 1945-58 Tsekkoslovakiasta karkoitettujen etnisten vähemmistöjen suhteen. Mitä muita poikkeuksia tsekit saattaisivat tarvita?

Tarkastelemme, mitä poikkeuksia vaaditaan, jotta YK:n ihmisoikeuksien julistusta voidaan soveltaa Tsekissä:

 

 • 1 artikla:
  "Kaikki ihmisolennot syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan."

  Tsekin vaatima poikkeus: "...paitsi jos ovat syntyneet Tsekkoslovakiassa t. Tsekin Tasavallassa, eivätkä ole tsekkejä."

 • 2 artikla:
  "1. Jokainen voi vedota kaikkiin tässä julistuksessa julistettuihin oikeuksiin ja vapauksiin, katsomatta mihinkään erotukseen, erityisesti mitä tulee rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntymään tai muuhun olosuhteeseen."

  Tsekin vaatima poikkeus: "...paitsi jos ovat natseja, fasisteja tai saksalaisia!"

 • 5 artikla:
  "Ketään älköön kidutettako älköönkä rangaistako tai kohdeltako julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti."

  Tsekin vaatima poikkeus: "...paitsi Tsekit saavat kiduttaa etnisiä vähemmistöjään."

 • 9 artikla:
  "Ketään älköön mielivaltaisesti pidätettäkö, vangittako tai ajettako maanpakoon."

  Tsekin vaatima poikkeus: "...paitsi Tsekkoslovakiasta t. Tsekin Tasavallasta."

 • 10 artikla:
  "Jokaisella henkilöllä on oikeus täysin tasa-arvoisesti siihen, että hänen asiansa tutkitaan oikeudenmukaisesti ja julkisesti riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa ...."

  Tsekin vaatima poikkeus: "...Sudeettimaan entiset asukkaat eivät saa missään tapauksessa viedä asiaansa tuomioistuimiin!!!"

 • 13 artikla:
  "1. Jokaisella henkilöllä on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa valtion piirisssä.

  2. Jokaisella on oikeus jättää maa, myös oma maansa, ja palata maahansa."

  Tsekin kommentti: "...AAaaaaRGhhH!"

 • ....

 

Lukija voi itse tutustua Yleismaailmalliseen Ihmisoikeuksien Julistukseen vaikka täällä, ja todeta itse ettei mikään julistuksen pykälistä sovi sellaisenaan Tsekin Tasavallan nykyiseen politiikkaan suhteessa valtion menneisyydessä tapahtuneisiin asioihin.

 

 

 

Luettavaa:
 1. Joukkomurha vanhalla filmillä hämmentää tsekkejä.
 2. Prahan saksalaisten holocaust
 3. Theresienstadtin keskitysleiri: Tappamista vuoteen 1947
 4. Partisaanien vaietut uhrit, kyyristelyä vainajien omaisten kustannuksella.
 5. Brittien kidutusleiri Saksassa 1945-47
 6. Vieraile Bad Nenndorfissa!?
 7. "Ihmissoihtuja" Prahassa.
 8. Marienburgin joukkohauta ei mahdu "Suureen Eurooppalaiseen Kertomukseen"?
 9. "Vapautusta" käytännössä: Neustettin 1945
 10. Rössel, Itä-Preussi, 28.1.1945
 11. Saksalainen kansallis-masokismi
 12. "Was tut allen Deutschen gut– Bomber Harris und die Flut"
 13. Antisemitismiä Saksassa 2006!
 14. Puna-armeijan poliittinen upseeri seurasi omaatuntoaan.
 15. Dance Macabre, eli HUHTICAUST-myytti "kumoaa" sotahistoriaa
 16. "Ota minut vastaan, Suomi-kaunotar!" Neuvosto-lyriikka paljastaa seksuaalisen imperialismin
 17. Miten historialla tehdään nykyisyyttä, eli massojen ohjailu maailmankuvaa manipuloimalla.
 18. "Die Grosse Flucht"
 19. Euroopan pakolaiset ja karkoitetut järjestäytyvät.
 20. 1900-luvun karkoitukset Euroopassa tilastot.
 21. Nälkäisiä lapsia Karjalassa?, eli sveko-stalinistit jaksavat jauhaa...
 22. Tapaus Arnstad
 23. Mutta mistä näitä sikiää??? Ei uskois jos ei näkis...
 24. Monikulttuurisuus onkin rasismia ja kansanmurhaa? Kalergi-suunnitelma
 25. "Monikulttuuri" seuraa stalinistien jalanjälkiä?

    Takaisin avaussivulle /Back to Main