web space | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Keskustelua monikulttuurista:

 

Kreivi Kalergin suunnitelma eurooppalaisten tuhoamiseksi:

 

"EU"

 

 

Olipa kerran manner, joka joutui toistuviin sotiin kansojen ymmärtämättä mistä ne johtuivat. Keksivätpä näiden sotien rahoittajat ja taustalla naruja vedelleet, että kansojen unelma rauhasta ja yhteisestä eurooppalaisesta perheestä, on sekin yhtä helposti vääristettävissä, kuin harhaanjohtaminen sotiin isänmaan puolesta: He päättivät, tapatettuaan ensin englantilaisia, ranskalaisia, saksalaisia, puolalaisia, venäläisiä ja suomalaisia omaksi hyödykseen, tuhota nämä kansallisuudet kokonaan sekoittamalla heidät ulkoeurooppalaiseen ihmismassaan luodakseen homo multiculturuksen, joka ei tiedä kuka on, mistä on kotoisin, eikä pysty vastustamaan suljetun johtavan eliitin vallankäyttöä. Tämän vision jättää kreivi  Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergin kirjoitusten tarkastelu. Asian tekee hyvin kiinnostavaksi se, että Kalergi kuului myös "Euroopan Yhteisön" alullepanijoihin. Emme päätä lukijoidemme puolesta, mitä johtopäätöksiä heidän tulee tehdä, mutta aihe on varsin kiinnostava. Eikö olekin?

 

  1. "Praktische Idealismus", otteita suomeksi
  2. "Praktische Idealismus", auf deutsch
  3. Toteutuuko Kalergin suunnitelma?
  4. Kuka oli Richard N. Coudenhove-Kalergi

 

Varoitus:

Seuraava kirjoitus sisältää rasismia, kansanryhmään kohdistuvan vihan lietsomista, rodullisen eriarvoisuuden avointa ihailua, ja kansanvallan halveksimista. Kuinka muuten voisi ollakaan, sillä lainattu kirjoittaja on EU:n taustalla olevan ryhmän pääideologi. Emme vastaa hänen mielipiteistään, vaan vastustamme niitä, kuten kommenteistamme selviää. R.Coudenhove-Kalergin teksti on julkaistu sellaisenaan, rikoksen tuntomerkit täyttäviä yksityiskohtia poistamatta, sillä haluamme antaa lukijoillemme realistisen kuvan nykyaikaisesta rodullisesta suprematismista, jonka ilmaus on valheellinen "monikulttuuri"-propaganda. Kehoitamme lukijaa käyttämään kriittisyytensä koko arsenaalia.

Näillä evästyksillä, lukemisen iloa!

 

 Kreivi Richard N. Coudenhove Kalergi:

 "Praktische Idealismus"

Wien 1925.


Otteita:

"Eurooppalaisten rodullinen sekoittaminen"

"Tulevaisuudessa ihmiset ovat sekarotuisia (mongrel), ja tämän päivän rodut ja yhteiskuntaluokat tulevat katoamaan. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka ulkoiselta olemukseltaan tulee muistuttamaan antiikin egyptiläisiä,  asettaa kansojen erilaisuuden tilalle yksilöiden erilaisuuden. [22]

Kristillisyys, eettisesti perustuen juutalaisiin kirjoituksiin (Johannes), henkisesti tukeutuen Aleksandrian juutalaisiin (Philo), on syntynyt juutalaisuudesta. Sikäli kuin Eurooppa on kristillinen, se on henkisessä mielessä juutalainen, sikäli kuin Eurooppa on moraalinen, se on juutalainen."

Kommentti: Tässä Coudenhove-Kalergin porvarillis-sovinnaisiin konsensus-myytteihin sitoutunut ajattelu johtaa hänet täysin harhaan: Eurooppalaisuuden tärkein elementti on Euroopassa, tämän maanosan omat traditiot. Antiikin sivistys ja juutalaisuuden vaikutus ulottuivat myös Välimeren muille rannoille, mutta siellä ne eivät tuottaneet sitä mitä Euroopassa näemme.

"Melkein kaikella eurooppalaisessa etiikassa, on juurensa juutalaisuudessa. Kaikki suuret vaikuttajat uskonnollisessa tai ei-uskonnollisessa kristillisessä moraalissa, Augustinuksesta Rosseauhun, Kantista Tolstoihin, ovat valinnoiltaan juutalaisia spirituaalisessa mielessä [Wahljuden]. Nietzsche on ainoa ei-juutalainen, ainoa eurooppalainen pakanallinen moralisti.

Idässä kiinalaisilla on eettinen ylivertaisuus [..] - lännessä se on juutalaisilla.

Antiikin juutalaisten valtion pää, heidän moraalisten ja siviililakiensa säätäjä oli Jumala. Synti oli rikos.

Aikojen halki juutalaiset ovat säilyttäneet uskollisuutensa teokraattiselle näkemykselleen politiikasta ja etiikasta: Kristillisyys ja sosialismi ovat molemmat yrityksiä luoda maallinen paratiisi. [lit.: a State of God]"

Kommentti: Moderni kommunismi ja marxilaisuus onkin nähtävä jahvistisen monoteismin industrialismiin sovitettuna versiona. "Sokean kanan jyvä" Kalergilla!

"Kaksi tuhatta vuotta sitten varhaiset kristityt -eivät farisealaiset tai saddukeukset- olivat Mooseksen tradition elvyttäjiä. Tänään sitä eivät ole sionistit eivätkä kristitytkään, mutta sensijaan sosialistien juutalaiset johtajat (Jewish leaders of Socialism). He ovat sitä, koska he toivovat haltioituneessa epäitsekkyydessään voivansa pyyhkiä pois kapitalismin perustavanlaatuisen synnin (original sin of capitalism) vapauttaakseen ihmiset vääryydestä, väkivallasta ja nöyristelystä, viedäkseen lunastetun maailman maalliseen paratiisiin.[27]"

Kommentti: Vapaamuurari ja kreivi Kalergin into nähdä marxilaiset sosialistit, jotka siihen aikaan huutivat kurkku suorana porvarien ja aatelin teurastamista, hänen oman juutalais-totalitaarisen maailman airueina toistuu myöhemminkin po. "Praktischer Idealismuksessa". Kertoo paljon sosialismin olemuksesta, ja sopii hyvin muuta kautta tiedettyyn...!

"Mooseksesta Weiningeriin etiikka on ollut pääkysymys juutalaisessa filosofiassa.

Tämä eettispohjainen asennoituminen maailmaa kohtaan on yksi lähtökohta juutalaisen kansan poikkeukselliselle suuruudelle.  Samalla siinä piilee vaara, että juutalaiset jotka ovat unohtaneet eettisen uskonsa vaipuvat kyynisiksi egoisteiksi. Samalla kuin toisenlaisen mentaliteetin omaavat ihmiset -jopa menetettyään eettisen lähestymistapansa- yhä pystyvät säilyttämään jotain ritarillisista (chivalrous) arvoistaan ja asenteistaan (kunnian mies, gentlemanni, etc.), mikä suojelee heitä syöksymästä periaatteettomuuden kuiluun (abyss of values).

Se mikä pääasiassa erottaa juutalaiset muista kaupunkien asukkaista, on tosiasia että juutalaiset ovat sisäsiittoisia (inbred people).

Luonteen lujuus yhdistyen mielen terävyyteen ennaltamäärää juutalaiset loistavimmaksi ehdokkaaksi urbaanin ihmisyyden johtajistoon oli sitten kyse väärästä tai aidosta henkisestä aristokratiasta, tai sitten kapitalismin yhtä hyvin kuin vallankumouksenkin johtajistosta.   [28]"


"Juuri nyt me seisomme uuden ajan kolmannen ajanjakson kynnyksellä: Sosialismin."

"Sosialismia tukee urbaani teollisuustyöläisten luokka, ja sitä johtaa yhä suuremmassa määrin vallankumouksellisten kirjoittajien aristokratia, jonka paremmuus perustuu sekä syntyperään (blood) että mielenlaatuun."

Kommentti: Tätä samaa ovat korostaneet myös sosialismin vastustajat: Johtajat ovat niistä yhteiskuntaluokista, joita liike syyttää epäkohdista. Onko siis ihme, että toteutunut sosialismi on yleensä tuottanut kapitalismiakin jyrkempiä luokka-yhteiskuntia?

"Tämä kehitys, ja sen kanssa modernin politiikan kaaos, voivat johtaa vain siihen lopputulokseen, että spirituaalinen aristokratia ottaa haltuunsa vallan keinot yhteiskunnassa: Ruudin, kullan, painomusteen, ja käyttää niitä yleisen mielipiteen suostumuksella.[32]""

Kommentti: Tapahtumat 1900-luvulla ja tänä päivänä todistavat tämän suunnitelman toteutumisesta. Media ja pankkilaitos ovat vaarallisella tavalla "spirituaalisissa" käsissä.

 


"Kommunistinen diktatuuri: Tärkeä askel tällä tiellä.

Venäläinen bolshevismi muodostaa ratkaisevan askeleen kohti tätä tavoitetta, missä pieni ryhmä kommunistien sprituaalista aristokratiaa hallitsee maata ja tietoisesti tuhoaa omaisuuteen perustuvaan valtaan tukeutuvan rahavallan demokratismin (plutokratic democratism), joka nykyaikana kontrolloi loppu-osaa maailmasta.

Taistelu kapitalismin ja kommunismin välillä on voittoisan aivo-aristokratian (brain aristocracy) veljessotaa, sotaa individualistisen ja sosialistisen, egoistisen ja altruistisen, pakanallisen ja kristillisen hengen välillä.

Molempien osapuolten esikunnat (staff) on rekrytoitu Euroopan spirituaalisesta herrarodusta [Führerrasse], juutalaisista."

Kommentti: Mikäli sekä kapitalismin että "sosialismin" johtokerros edustavat samaa "aivo-aristokratiaa", ei ole mitään kummallista siinä, että vapaamuurarit Roosevelt ja Truman lahjoittivat toisen maailmansodan lopuksi puolet Euroopasta Stalinille? Eikä siinäkään, että "kylmän sodan" avulla USA (=Wallstreet) ja NL kiristivät otettaan blokkeihin jakautuneesta maailmasta.

"Kapitalismi ja kommunismi ovat molemmat rationaaleja, molemmat mekaanisia, molemmat abstrakteja ja molemmat urbaaneja. Sotilaallinen yläluokka on lopullisesti pelattu ulos roolistaan. Hengen vaikutus, hengen voima, usko henkeen, toivo että henki on voimistumassa, -ja sen myötä uusi aristokratia.[33]

[44]Tavoitteiden saavuttamiseksi ihmiset tarvitsevat jonkun, joka määrittää tavoitteet ja johtaa tavoitteisiin: Aristokratian."

Kommentti: Mutta miten tämä liittyy EU:n "demokratia-vajeeseen"?

"Aristokratia johtajana on poliittinen käsite, aristokraatti esikuvana on esteettinen ihanne. Korkein haaste sisältyy aristokratian ylevämielisyyteen,  johtamiseen ollen esikuvana johdettaville. Johtajuus lankeaa täydellisille ihmisille."

Kommentti: Seuraavassa havainnollistamme Kalergin uuden aristokratian ylevämielisyyden: Toveri Trotski.


"Eurooppalaiset määrällisesti ja juutalaiset laadullisesti.

Eurooppalaisten määrä-ihmisten, jotka uskovat vain numeroihin, massaan, ylipuolelle nousee kaksi rotua: Perinnöllinen aristokratia (blood aristocracy) ja juutalaiset.

Erottuen toisistaan kumpikin pitäytyy uskoonsa korkeammasta tehtävästään, uskoonsa paremmasta verestään ja uskoon ihmisten eriarvoisuudesta (n the different ranks of the people)."

Kommentti: Mutta miten tämä poikkeaa natsien kammotusta rotu-opista?

"Molemmissa näistä eritavalla ansioituneista roduista lepää tulevaisuuden eurooppalaisen parhaimmiston ydin: Feodaalisessa perinnöllisessä aristokratiassa (the feudal blood aristocracy) sikäli kun se ei ole turmellut itseään maataloudella, ja juutalaisessa spirituaalisessa aristokratiassa sikäli kuin se ei ole antanut rahan turmella itseään  [capitalism].

Paremman tulevaisuuden takeena ovat vähäinen jäännös moraalisesti korkeatasoisesta maaseudun [country-style] aristokratiasta, ja jäljellejäävät vallankumouksellisen intelligentsijan (revolutionary intelligentsia) taisteluryhmät.

Tässä yhteys Leninin, miehen alemmasta maalais-aristokratiasta, ja Trotskin -juutalaisen kirjanoppineen- välillä kasvaa symboliseksi: Hengen ja luonteen kontrasti tilanomistajan ja intellektuellin, maalaisen ja urbaanin, ja pakanan ja kristityn, rakentaa vallankumouksellisen aristokratian luovaa synteesiä.

Yksi askel kohti sprituaalista tajua voisi olla riittävä saattamaan perinnöllisen aristokratian parhaat elementit, jotka maaseudun oloissa ovat suojelleet fyysistä ja moraalista terveyttään maalais-lemun turmelevalta vaikutukselta, ihmisten uuden vapautuksen palvelukseen.

Heidät on ennaltamäärätty tähän asemaan perinteellisen rohkeutensa, porvarillisuuden-vastaisuutensa ja anti-kapitalistisen mielenlaatunsa,  vastuullisuutensa, materiaalisten etujen halveksuntansa, stoalaisen tahdonharjoituksensa, oikeamielisyytensä ja idealisminsa kautta.[45]"

Kommentti: "Ennalta määrätty" syntyperänsä kautta? Puhutaanko tässä suomalaisesta TV-viihteestä? "Porvarillisuuden vastaisuus" osuu, mutta ei mammonan-keräämisen halveksunta.

 

 

"10. Juutalainen tulevaisuuden ylhäisö (nobility) ja khasaarit.

Kapitalismin, journalismin ja kirjallisuuden aivo-aristokratian (brain aristocracy) tärkeimmät edustajat niin sen turmelluksessa kuin oikeamielisyydessäkin ovat juutalaisia.

Heidän henkinen paremmuutensa ennaltamäärää heidät tulevaisuuden yläluokan (nobility) keskeisimmäksi tekijäksi (main factor).

Silmäys juutalaisen kansan historiaan tuo esiin heidän johtajuutensa ihmisyyden puolesta käydyssä taistelussa. Kaksi tuhatta vuotta juutalaiset olivat uskonnollinen yhteisö, joka muodostui eettisesti ja uskonnollisisesti siihen sitoutuneista yksilöistä (individuals) kaikista klassisen kulttuurialueen kansakunnista, ja jolla oli kansallinen hebrealainen keskus Palestiinassa.

Jo tähänkin aikaan tärkein yhdistävä tekijä ei ollut kansallinen vaan uskonnollinen. Kalenterimme ensimmäisen vuosituhannen aikana käännynnäiset kaikista kansoista liittyivät tähän uskontokuntaan, eivätkä vähiten kuninkaat, ylhäisö ja eteläisen Venäjän hallitsijat, mongolilainen khasaari-kansa.

Siitä alkaen juutalainen uskonnollinen yhteisö liitti itsensä keinotekoiseen kansakuntaan ja sulkeutui muiden kansojen ulkopuolelle.

Sanoinkuvaamattomien vainojen avulla kristillinen Eurooppa yritti hävittää juutalaiset.

Tämän seurauksena kaikki juutalaiset, jotka olivat heikkotahtoisia, opportunisteja tai epäuskoisia antoivat kastaa itsensä välttääkseen kidutukset ja loppumattomat vainot.

Toisaalta kaikki juutalaiset, jotka eivät olleet riittävän taitavia, nokkelia ja luovia selvitäkseen tässä olemassaolon taistelussa, antoivat periksi.

Kaikkien näiden vainojen jälkeen oli jäljellä pieni aatteen puolesta sankarillisesti kärsityn marttyyriuden muotoilema yhteisö, josta heikkotahtoiset ainekset ja mielen köyhyys oli puhdistettu.

Sensijaan että oli tuhonnut juutalaisuuden, Eurooppa -vastoin tarkoitustaan- puhdisti ja sivisti epäluonnollisen valintaprosessin kautta tämän kansan tulevaisuuden herra-kansaksi (leader-nation).

Ei siis pidä ihmetellä, että tämä kansa joka on paennut ghetto-vankilastaan, kehittyy  Euroopan henkiseksi ylhäisöksi.

 

 


Uusi ylhäinen ja spirituaalisesti jalo rotu 

Sen tähden armollinen kaitselmus on suonut Euroopalle uuden aatelisen (nobility) rodun, jonka ylhäisyys perustuu hengen jalouteen.

Tämä tapahtuu tällä hetkellä (kirjoitettu 1924), kun Euroopan feodaalinen aatelisto ränsistyy, ja kiitos juutalaisten emansipaation.

Tämän tulevaisuuden aateliston (nobility) ensimmäinen tyypillinen edustaja oli ylhäis-juutalainen [Edeljude] LaSalle, jossa yhdistyy korkean tason fyysinen kauneus mielen ylhäisyyteen ja hengen terävyyteen. 

Aristokraattina sanan korkeimmassa ja aidoimmassa merkityksessä LaSalle on aikamme synnynnäinen johtaja ja tiennäyttäjä. "

 

Kommentti: "Ylhäinen ja sprituaalinen rotu" vainosi Venäläisiä v.1917-1991, ja tarkkaanottaen senkin jälkeen. Coudenhove-Kalergin visiosta poiketen, he kaikki eivät ole/olleet juutalaisia tai aatelisia, mutta niitäkin on joukossa huomattava määrä..

"Itäisen ja Keski-Euroopan vallankumouksen juutalaiset sankarit ja marttyyrit eivät missään mielessä ole vähäisempiä rohkeudessaan, päättäväisyydessään ja aatteellisuudessaan, kuin maailmansodan ei-juutalaiset sankarit. He ylittävät jälkimmäiset henkisyydessään monin tavoin.[50]"

Kommentti: Coudenhove-Kalergi kirjoittaa nyt henkilöistä, joiden jäljiltä itäinen Eurooppa oli muodostunut sen ajan ihmisiä shokeeraavien raakuuksien näyttämöksi, ja joita sivistyneet ihmiset kaikkialla kammoksuivat. Varsin radikaalia häneltä, -ja paljastavaa: Mikään inhimillisyys ei näyttele mitään roolia hänen suunnitelmissaan, kuten ei hänen henkilökohtaisen ystävänsä Eduard Benesin touhuissakaan.

"Näissä kahdessa yrityksessään lunastaa spirituaalis-moraalinen alkuperänsä juutalaiset ovat antaneet suuren lahjan Euroopan perinnöttömille massoille, kuten myös kaikille muillekin kansoille."

Kommentti: Thanx to Yhwe! Kiitos kiitos kiltti juutalainen kapitalismista, kommunismista, atomipommista ja rappioviihteestä! Miten ihmeessä voimme maksaa velkamme?? Hei tää on jo liian paksua!

"Modernit juutalaiset ovat kaikkia muita kansoja etevämpiä myös prosenttiosuudessaan tärkeistä miehistä: Hädintuskin vuosisadan kuluttua vapautuksestaan tämä pieni kansa seisoo Einsteinin kanssa modernin tieteen etulinjassa, Mahlerin kanssa modernin musiikin kehittäjänä, Bergsonin kanssa nykyaikaisen filosofian kärkijoukossa, ja Trotskin myötä nykyaikaisen politiikan edelläkävijänä.[51] 

 

 

Eurooppalaisten vihantäyteinen kateus...

Se huomattava asema, joka juutalaisilla on näinä päivinä, perustuu heidän spirituaaliseen ylivaltaansa, joka mahdollistaa heille henkisen voiton lukemattomista kateellisista kilpailijoista.

Nykyaikainen antisemitismi on yksi monista keskinkertaisuuden ja ylivertaisuuden välisen ristiriidan taantumuksellista ilmauksista. Se on uusi muoto kokonaiseen kansaan kohdistuvasta ostrakismista (pois-sulkemisesta, syrjinnästä).

Kansana juutalaiset edustavat määrän ja laadun välistä ikuista taistelua, ala-arvoisten joukkojen ja korkealaatuisten yksilöiden, heikkotasoisten enemmistöjen ja ylivertaisten vähemmistöjen välistä ristiriitaa."

Kommentti: Tämähän menee pidemmälle kuin natsien rotu-oppi! Tässä palataan jopa valistusta, teollistumista ja Ranskan vallankumousta edeltäneen sääty-yhteiskunnan ihannoimiseen ja sorrutaan kaiken demokratian torjumiseen sen itsensä takia. Kansanvalta on Coudenhove-Kalergille väärin koska se on kansanvaltaa. Voi EU mihin olet menossa!

"Antisemitismin tärkeimmät juuret ovat rajoittuneisuus ja kateus: Rajoittuneisuus uskonnossa ja tieteessä, kateus henkisyyden ja rajatalouden alueella."

Kommentti: Näin siis kirjoittaa aatelismies, jonka juuret ovat keskiajan maantierosvoissa, jotka Kaarle Suuri jätti teloittamatta ja käytti heitä oman valtarakenteensa lujittamiseen hellitellen heitä ns. aatelis-arvoilla ym. keskinkertaisuuksille sopivilla helyillä.

"Koska juutalaiset kehkeytyvät kansainvälisestä uskonnollisesta yhteisöstä, eivät paikallisesta rodusta, he ovat kansa jolla on kaikkein sekoittunein veri. Koska he ovat sulkeutuneet erilleen muista kansoista, he ovat myös muita umpisiittoisempia (most inbred)."

Kommentti: Herttijee! -Tämä on heti kerrottava Malminkadun seurakunnalle...?

"Ei vain tulevaisuuden vallankumouksellinen spirituaalinen aristokratia, vaan myös tämänpäivän plutokraattinen mustien markkinoiden Kakistokratia (plutocratic black marketeer-Kakistocracy ) l. huonoimmiston hallinto on pääasiassa peräisiin juutalaisten keskuudesta.  Tämä antaa agitatoorisia aseita antisemiiteille."

Kommentti: Voi voi, kun antisemiitit ovat nyt pahantahtoisia ja kateellisia! Eihän rikosten tuomitseminen voi olla muuta kuin kateutta "parempia" kohtaan! Coudenhove-Kalergin sanat osuvat nykyisen Venäjän contra omaan mahdottomuuteensa kaatuneen Neuvostoliiton tarkasteluun, mutta ajallisesti käännettyinä: Eilinen kommunistinen harvainvalta ja tämänpäivän kleptokraattinen oligargia... -Kalergin tulevaisuus on menneisyydessä.

"Tuhansien vuosien orjuus on koulinut juutalaisista, harvoin poikkeuksin, herrakansan (master race [Herrenmenschen]) jäseniä.

Pysyvä tukahduttaminen estää persoonallisuuden kehittymisen, ja ottaa siten pois yhden tärkeimmistä esteettisten ihanteiden ja ylhäisyyden elementeistä.

Suuri osa juutalaisista kärsii yhtä hyvin psyykkisesti kuin fyysisestikin tästä puutteesta. Tämä vajavuus on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että eurooppalaisilla on taipumista torjua juutalaiset ylempänä rotuna (Jewry as a race of nobility)."

Kommentti: Niin "Saksan-Aatunko" piti vapauttaa Rotschildit, Warburgit, ym. tästä sukuhäpeästä? Kellariin kätketyistä vajaamielisistä maalaisserkuista?? Nyt minä ymmärrän kaiken! Pikkukaupunkien pikku parturit, minskiläinen varastetuntavarankauppias, galitsialainen salakuljettaja ja Varsovan ghettojuutalainen olivat rahaylimystön messiaanisen rotuylemmyyden este, ja mielikuva puolihampaattomasta likaisesta maalaisjuutalaisesta kirpputoripöytänsä takana tinkimässä käytetyn miesten tumman puvun hinnasta toi tunkkaisen ja eltaantuneen hajun rahaylimimystön salonkeihin? Tämän häpeän poispyyhkiminen annettiin eräälle pikkukorpraalille, joka taisi olla jopa mekein sukua...? Sori että paljastin salaisuutenne. Let´s Kafka!

"Liiallinen sukusiitos, yhteydessä ghetto-menneisyyteen, on syynä monenlaiseen fyysiseen ja psyykkiseen rappeutumiseen."

Kommentti: Ettehän vaan ole Suomen mustalaisten kohtalotovereita?

"Siinä missä juutalaisten pää voitti, heidän ruuminsa usein menetti.Tajunta hyötyi hermostollisen järjestelmän kustannuksella.Näin juutalaiset kärsivät usein aivojen ylikasvusta, mikä on haittaylhäisyydelle ja persoonallisuuden harmoniselle kehittymiselle.

Monien henkisesti loistavien juutalaisten fyysinen ja hermostollinenheikkous liittyy esiintymisen epävarmuuteen ja fyysisen rohkeudenpuutteeseen, mikä usein liittyy mitä korkeimpaan moraalisen rohkeudentasoon. Tämä sopii huonosti aristokratian ritarilliseen asenteeseen.[53]"

 

 

Orja-kansan vahingoittama ylhäinen herrarotu.

"Sprituaalisen  juutalaisen herrarodun (spiritual Master Race of the Jews)kärsimykset orjuudessa ovat lyöneet leimansa heidän historialliseenkehitykseensä. Vielä tänäänkin monien johtavien juutalaisten persoonienolemus ja eleet antavat vaikutelman ei-vapaasta henkilöstä, joten (ei-juutalaisten) aristokraattien olemus onkin usein ylhäisempi, kuin parhaidenkaan juutalaisten."

 

Ghetto-rasite.....????

"Sopeutuminen maalaiselämään [Rustikalisierung] , joka on myös sionistien eräs päätavoite, yhdessä urheilullisen lastenkasvatuksen kanssa, tullee vapauttamaan juutalaiset ghetto-rasitteestaan jota he yhä kantavat itsessään."

Kommentti: Mutta juuri tämähän oli myös natsien juutalaispolitiikan alkuperäinen sisältö! Hitlerin natsihallinto takavarikoi finanssijuutalaisten omaisuuksia ja rahaa jaettiin sionistien (=juutalaisten natsionaali-sosialistien) kautta kibbutshien, Haganahin sotilaskoulutusleirien ym. rahoittamiseen Palestiinassa. SS:n edustajat vierailivat silloisessa brittiläisessä  mandaatissa kahdesti tarkastamassa natsirahoituksen tuloksia. SS-miehet olivat tyytyväisiä näkemäänsä: Niin natsilaista, niin natsilaista...

"Amerikan juutalaisten kehittyminen on todistanut tämän mahdolliseksi. Todellinen vapaus ja valta muuttavat asteittain tietoisuuden, ja tietoisuus muuttaa eleet ja ilmeet vapaalle ja voimakkaalle ihmiselle sopiviksi.

Eivät vain juutalaiset ole muuttumassa kohti läntisen aristokratian ihannetta, vaan aristokraattiset ihanteet tulevat kehittymään kohti juutalaisuutta kohdaten sen puolitiessä.

Euroopan rauhanomaisemmassa tulevaisuudessa aristokratia astuu ulos sotaisesta luonteestaan vaihtaen sen henkiseen ja papilliseen rooliin.

Rauhanomaistettu ja sosialisoitu länsi (pacified and socialized Occident) ei enää kauaa tarvitse mestareita ja hallitsijoita, vain johtajia, opettajia ja esimerkkejä. [54]

Juutalaiset ovat valloittaneet Euroopan uskonnollisesti, ja germaanit sotilaallisesti. Aasiassa Intian ja Arabian uskonnot olivat voittoisia, samalla kun suurin poliittinen voima on Japanilla."

Ganzes Buch runter laden: Praktischer Idealismus (pdf)

 

 

 

 

 

Auszüge aus Praktischer Idealismus

Von Graf Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi - Wien i 1925.

Europäer werden negroide Mischlinge sein 1)

Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmen- den Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen.

Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen. [22]

Das Christentum, ethisch von jüdischen Essenern (Johannes), geistig von jüdischen Alexandrinern (Philo) vorbereitet, war regeneriertes Judentum.

Soweit Europa christlich ist, ist es (im ethisch-geistigen Sinne) jüdisch; soweit Europa moralisch ist, ist es jüdisch.

Fast die ganze europäische Ethik wurzelt im Judentum. Alle Vorkämpfer einer religiösen oder irreligiösen christlichen Moral, von Augustinus bis Rousseau, Kant und Tolstoi, waren Wahljuden im geistigen Sinne; Nietzsche ist der einzige nicht-jüdische, der einzige heidnische Ethiker Europas.

Die prominentesten und überzeugtesten Vertreter christlicher Ideen, die in ihrer modernen Wiedergeburt Pazifismus und Sozialismus heißen, sind Juden.

Im Osten ist das chinesische Volk das ethische par Excellence [..] - im Westen das jüdische.

Gott war Staatsoberhaupt der alten Juden, ihr Sittengesetz bürgerliches Gesetzbuch, Sünde war Verbrechen.

Der theokratischen Idee der Identifikation von Politik und Ethik ist das Judentum im Wandel der Jahrtausende treu geblieben: Christentum und Sozialismus sind beides Versuche, ein Gottesreich zu errichten.

Vor zwei Jahrtausenden waren die Urchristen, nicht die Pharisäer und Sadduzäer Erben und Erneuerer mosaischer Tradition; heute sind es weder die Zionisten noch die Christen, sondern die jüdischen Führer des Sozialismus: denn auch sie wollen, mit höchster Selbstverleugnung die Erbsünde des Kapitalismus tilgen, die Menschen aus Unrecht, Gewalt und Knechtschaft erlösen und die entsühnte Welt in ein irdisches Paradies wandeln. [27]

Von Moses bis Weininger war Ethik Hauptproblem jüdischer Philosophie.

In dieser ethischen Grundeinstellung zur Welt liegt eine Wurzel der einzigartigen Größe des jüdischen Volkes - zugleich aber die Gefahr, daß Juden, die ihren Glauben an die Ethik verlieren, zu zynischen Egoisten herabsinken: während Menschen anderer Mentalität auch nach Verlust ihrer ethischen Einstellung noch eine Fülle ritterlicher Werte und Vorurteile (Ehrenmann, Gentleman, Kavalier usw.) übrigbehalten, die sie vor dem Sturz in das Werte-Chaos schützen.

Was die Juden von den Durchschnitts-Städtern hauptsächlich scheidet, ist, daß sie Inzuchtmenschen sind.

Charakterstärke verbunden mit Geistesschärfe prädestiniert den Juden in seinen hervorragendsten Exemplaren zum Führer urbaner Menschheit, zum falschen wie zum echten Geistesaristokraten zum Protagonisten des Kapitalismus wie der Revolution. [28]

Nun stehen wir an der Schwelle der dritten Epoche der Neuzeit: des Sozialismus. Auch er stützt sich auf der urbane Klasse der Industriearbeiter, geführt von der Aristokratie revolutionärer Schriftsteller.

Der Einfluß des Blutadels sinkt, der Einfluß des Geistesadels wächst.

Diese Entwicklung. und damit das Chaos moderner Politik, wird erst dann ein Ende finden, bis eine geistige Aristokratie die Machtmittel der Gesellschaft: Pulver, Gold, Druckerschwärze an sich reißt und zum Segen der Allgemeinheit verwendet. [32]

Kommunistischer Diktatur: Entscheidende Etappe zum Ziel

Eine entscheidende Etappe zu diesem Ziel bildet der russische Bolschewismus, wo eine kleine Schar kommunistischer Geistesaristokraten das Land regiert und bewußt mit dem plutokratischen Demokratismus bricht, der heute die übrige Welt beherrscht.

Der Kampf zwischen Kapitalismus und Kommunismus um das Erbe des besiegten Blutadels ist ein Bruderkrieg des siegreichen Hirnadels, ein Kampf zwischen individualistischem und sozialistischem, egoistischem und altruistischem, heidnischem und christlichem Geist. Der Generalstab beider Parteien rekrutiert sich aus der geistigen Führerrasse Europas: dem Judentum.

Kapitalismus und Kommunismus sind beide rationalistisch, beide mechanistisch, beide abstrakt, beide urban. Der Schwertadel hat endgültig ausgespielt. Die Wirkung des Geistes, die Macht des Geistes, der Glaube an den Geist, die Hoffnung auf den Geist wächst: und mit ihnen ein neuer Adel. [33]

[44] Um emporzusteigen, um vorwärtszuschreiten sind Ziele nötig; um Ziele zu erreichen, sind Menschen nötig, die Ziele setzen, zu Zielen führen: Aristokraten.

Der Aristokrat als Führer ist ein politischer Begriff; der Adelige als Vorbild ist ein ästhetisches Ideal.

Höchste Forderung verlangt, daß Aristokratie mit Adel, Führer mit Vorbild zusammenfällt: daß vollendeten Menschen die Führerschaft zufällt.

 

Europäische Quantitäts-Menschen und jüdische Qualitäts-Menschen

Von der europäischen Quantitätsmenschheit, die nur an die Zahl, die Masse glaubt, heben sich zwei Qualitätsrassen ab: Blutadel und Judentum. Voneinander geschieden, halten sie beide fest am Glauben an ihre höhere Mission, an ihr besseres Blut, an menschliche Rangunterschiede.

In diesen beiden heterogenen Vorzugsrassen liegt der Kern des europäischen Zukunftsadels: im feudalen Blutadel, soweit er sich nicht vom Hofe, im jüdischen Hirnadel, soweit er sich nicht vom Kapital korrumpieren ließ.

Als Bürgschaft einer besseren Zukunft bleibt ein kleiner Rest sittlich hochstehenden Rustikaladels und eine kleine Kampfgruppe revolutionärer Intelligenz.

Hier wächst die Gemeinschaft zwischen Lenin, dem Mann aus ländlichem Kleinadel, und Trotzki, dem jüdischen Literaten, zum Symbol: hier versöhnen sich die Gegensätze von Charakter und Geist, von Junker und Literat, von rustikalem und urbanem, heidnischem und christlichem Menschen zur schöpferischen Synthese revolutionärer Aristokratie.

Ein Schritt vorwärts im Geistigen würde genügen, um die besten Elemente des Blutadels, die auf dem Lande ihre physische und moralische Gesundheit vor den depravierenden Einflüssen der Hofluft bewahrt haben, in den Dienst der neuen Menschenbefreiung zu stellen.

Denn zu dieser Stellungnahme prädestiniert sie ihr traditioneller Mut, ihre antibürgerliche und antikapitalistische Mentalität, ihr Verantwortungsgefühl, ihre Verachtung materiellen Vorteils, ihr stoisches Willenstraining, ihre Integrität, ihr Idealismus. [45]

 

 

10. JUDENTUM ZUKUNFTSADEL UND KHASAREN

Hauptträger des korrupten wie des integren Hirnadels: des Kapitalismus, Journalismus und Literatentums, sind Juden.

Die Überlegenheit ihres Geistes prädestiniert sie zu einem Hauptfaktor zukünftigen Adels.

Ein Blick in die Geschichte des jüdischen Volkes erklärt seinen Vorsprung im Kampf um die Menschheitsführung.

Vor zwei Jahrtausenden war das Judentum eine Religionsgemeinschaft, zusammengesetzt aus ethisch religiös veranlagten Individuen aller Nationen des antiken Kulturkreises, mit einem national-hebräischen Mittelpunkt in Palästina.

Damals war bereits das Gemeinsame, Verbindende und Primäre nicht die Nation, sondern die Religion.

Im Laufe des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung traten in diese Glaubensgemeinschaft Proselyten aus allen Völkern ein, zuletzt König, Adel und Volk der mongolischen Chazaren, der Herren Südrußlands.

Von da an erst schloß sich die jüdische Religionsgemeinschaft zu einer künstlichen Volks-gemeinschaft zusammen und gegen alle übrigen Völker ab.

Durch unsagbare Verfolgungen versucht seit einem Jahrtausend das christliche Europa das jüdische Volk auszurotten.

Der Erfolg war, daß alle Juden, die willensschwach, skrupellos, opportunistisch oder skeptisch waren, sich taufen ließen, um dadurch den Qualen endloser Verfolgung zu entgehen.

Anderseits gingen unter diesen vielfach erschwerten Lebensbedingungen alle Juden zugrunde, die nicht geschickt, klug und erfinderisch genug waren, den Daseinskampf in dieser schwierigsten Form zu bestehen.

So ging schließlich aus all diesen Verfolgungen eine kleine Gemeinschaft hervor, gestählt durch ein heldenmütig ertragenes Martyrium für die Idee und geläutert von allen willensschwachen und geistesarmen Elementen. Statt das Judentum zu vernichten, hat es Europa wider Willen durch jenen künstlichen Ausleseprozeß veredelt und zu einer Führernation der Zukunft erzogen.

Kein Wunder also, daß dieses Volk, dem Ghetto-Kerker entsprungen, sich zu einem geistigen Adel Europas entwickelt.

Eine neue Adelsrasse af Geistes Gnaden

So hat eine gütige Vorsehung Europa in dem Augenblick, als der Feudaladel verfiel, durch die Judenemancipation eine neue Adelsrasse von Geistes Gnaden geschenkt.

Der erste typische Repräsentant dieses werdenden Zukunftsadel war der revolutionäre Edeljude Lassalle, der in hohem Maße Schönheit des Körpers mit Edelmut des Charakters und Schärfe des Geistes vereinte: Aristokrat im höchsten und wahrsten Sinne des Wortes, war er ein geborener Führer und Wegweiser seiner Zelt.

Die jüdischen Helden und Märtyrer der ost- und mitteleuropäischen Revolution stehen an Mut, Ausdauer und Idealismus den nichtjüdischen Helden des Weltkrieges in nichts nach - während sie dieselben an Geist vielfach überragen. [50]

Mit diesen beiden Erlösungsversuchen geistig-sittlichen Ursprunges hat das Judentum die enterbten Massen Europas reicher beschenkt als irgendein zweites Volk.

Wie denn auch das moderne Judentum durch seinen Prozentsatz an bedeutenden Männern alle übrigen Völker übertrifft: kaum ein Jahrhundert nach seiner Befreiung steht dieses kleine Volk heute mit Einstein an der Spitze moderner Wissenschaft; mit Mahler an der Spitze moderner Musik; mit Bergson an der Spitze moderner Philosophie; mit Trotzki an der Spitze moderner Politik. [51]

Neidischen hassenden Europäer

Die prominente Stellung, die das Judentum heutzutage innehat, verdankt es allein seiner geistigen Überlegenheit, die es befähigt, über eine ungeheuere Übermacht bevorzugter, gehässiger, neidischer Rivalen im geistigen Wettkampf zu siegen.

Der moderne Antisemitismus ist eine der vielen Reaktionserscheinungen des Mittelmäßigen gegen das Hervorragende; ist eine neuzeitliche Form des Ostrakismus, angewandt gegen ein ganzes Volk.

Minderwertiger Majoritäten, höherwertige Minoritäten

Als Volk erlebt das Judentum den ewigen Kampf der Quantität gegen die Qualität, minderwertiger Gruppen gegen höherrwertige Individuen, minderwertiger Majoritäten gegen höherwertige Minoritäten.

Die Hauptwurzeln des Antisemitismus sind Beschränktheit und Neid: Beschränktheid in Religiösen oder im Wissenschaftlichen; Neid im Geistigen oder im Wirtschaftlichen.

Dadurch, daß sie aus einer internationalen Religionsgemeinschaft, nicht aus einer lokalen Rasse hervorgegangen sind, sind die Juden das Volk der stärksten Blutmischung; dadurch, daß sie sich seit einem Jahrtausend gegen die übrigen Völker abschließen, sind sie das Volk stärkster Inzucht.

Nicht bloß die revolutionäre Geistesaristokratie von morgen - auch die plutokratische Schieber-Kakistokratie von heute rekrutiert sich vornehmlich aus Juden: und schärft so die agitatorischen Waffen des Antisemitismus.

Tausendjährige Sklaverei hat den Juden, mit seltenen Ausnahmen, die Geste des Herrenmenschen genommen.

Dauernde Unterdrückung hemmt Persönlichkeitsentfaltung: und nimmt damit ein Hauptelement des ästhetischen Adelsideals.

An diesem Mangel leidet, physisch wie psychisch, ein Großteil des Judentums; dieser Mangel ist die Hauptursache, daß der europäische Instinkt sich dagegen sträubt, das Judentum als Adelsrasse anzuerkennen.

Das Ressentiment, mit dem die Unterdrückung das Judentum belastet hat, gibt ihm viel vitale Spannung; nimmt ihm dafür viel vornehme Harmonie.

Übertriebene Inzucht, verbunden mit der Hyperurbanität der Ghetto-Vergangenheit, hatte manche Züge physischer und psychischer Dekadenz im Gefolge. Was der Kopf der Juden gewann, hat oft ihr Körper verloren; was ihr Hirn gewann, hat ihr Nervensystem verloren.

So leidet das Judentum an einer Hypertrophie des Hirnes und stellt sich so in Gegensatz zur adeligen Forderung harmonischer Persönlichkeitsentfaltung.

Die körperliche und nervöse Schwäche vieler geistig hervorragender Juden zeitigt einen Mangel an physischem Mut (oft in Verbindung mit höchstem moralischen Mut) und eine Unsicherheit des Auftretens: Eigenschaften, die heute noch mit dem ritterlichen Ideal des Adelsmenschen unvereinbar erscheinen [53] 

Von den Sklaven Menschen geschädigt

So hat das geistige Herrenvolk der Juden unter Zügen des Sklavenmenschen zu leiden, die ihm seine historische Entwicklung aufgeprägt hat: noch heute tragen viele jüdische Führerpersönlichkeiten Haltung und Geste des unfreien, unterdrückten Menschen.

In ihren Gesten sind herabgekommene Aristokraten oft adeliger als hervorragende Juden. Diese Mängel des Judentums, durch die Entwicklung entstanden, werden durch die Entwicklung wieder verschwinden.

Die Rustikalisierung des Judentums (ein Hauptziel des Zionismus), verbunden mit sportlicher Erziehung, wird das Judentum vom Ghetto-Rest, den es heute noch in sich trägt, befreien.

Daß dies möglich ist, beweist die Entwicklung des amerikanischen Judentums. Der faktischen Freiheit und Macht, die das Judentum errungen hat, wird das Bewußtsein derselben, dem Bewußtsein allmählich Haltung und Geste des freien, mächtigen Menschen folgen.

Nicht nur das Judentum wird sich in der Richtung des westlichen Adelsideals wandeln - auch das westliche Adelsideal wird eine Wandlung erfahren, die dem Judentum auf halbem Wege entgegenkommt.

In einem friedlicheren Europa der Zukunft wird der Adel seinen kriegerischen Charakter abstreifen und mit einem geistig - priesterlichen vertauschen.

Ein pazifiziertes und sozialisiertes Abendland wird keine Gebieter und Herrscher mehr brauchen - nur Führer, Erzieher, Vorbilder. [54]

Europa ist religiös von Juden, - militärisch von Germanen erobrert worden: in Asien siegten die Religionen Indiens und Arabiens: - während dessen politische Vormacht Japan ist.

 

Ganzes Buch runter laden: Praktischer Idealismus (pdf)

 

 Tästä pääsivulle / to mainpage